Die Karategruppe bis 13 Jahre mit Sensei Andreas Scherpf (3. DAN Shorin Ryu Oshukai ; 2. DAN Kobudo; 3. DAN Kyusho Jitsu; 2. Kyu Judo)

Die Karategruppe ab 13 Jahre mit Sensei Andreas Scherpf und Stilrichtungsgründer Sensei  Kenyu Chinen( 9. Dan Okinawa Shorin-Ryu Karate, 9. Dan Okinawa Kobudo)

Die Kobudogruppe mit Sensei Andreas Scherpf und Stilrichtungsgründer Sensei  Kenyu Chinen( 9. Dan Okinawa Shorin-Ryu Karate, 9. Dan Okinawa Kobudo)